โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง