โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Dep.go.th

พก. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศกำลังพลที่บรรจุปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ประจำปีงบฯ 65

21-10-2564

พก. ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตกหล่น เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

21-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

20-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/64

19-10-2564

พก. ร่วมกับ บ. วัลแคน โคอะลิชั่น จก. หารือเตรียมจัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ด้าน AI

19-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lab ครั้งที่ 1

19-10-2564
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

พก. ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศกำลังพลที่บรรจุปฏิบัติงานทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม ประจำปีงบฯ 65

21-10-2564

พก. ลงพื้นที่สำรวจคนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง ตกหล่น เพื่อขึ้นทะเบียนคนพิการ ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการอย่างเท่าเทียม

21-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 3/2564

20-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานโครงการอุ่นใจอาสาพัฒนาอาชีพ ครั้งที่ 4/64

19-10-2564

พก. ร่วมกับ บ. วัลแคน โคอะลิชั่น จก. หารือเตรียมจัดแถลงข่าว เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของคนพิการ ด้าน AI

19-10-2564

พก. เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ Policy Lab ครั้งที่ 1

19-10-2564
Facebookพก.
  • คลิปวิดีโอ
ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ราชการของ พก. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 6 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 8 คน ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่เดือนตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพนักงานทำความสะอาด ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการของ พก. หมายเลขทะเบียน ฮจ – ๔๓๖ กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลาง จ้างพนักงานทำความสะอาด ของกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุคอมพิวเตอร์
ประกาศราคากลางการจ้างก่อสร้างจ้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ประกาศราคากลาง จ้างโครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประกาศราคากลางซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ
ประกาศราคากลางการจ้างเอกชนตรวจประเมินมาตรฐานองค์กรเพื่อต่ออายุมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ ประจำปี 2564
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) และกำหนดวัน เวลาในการประเมิน new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) และกำหนดวัน เวลา ในการประเมิน new
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
การคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
รายละเอียดเกี่ยวกับการคัดเลือกผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนิติกร ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นักบริหารสูง)
ประกาศรับสมัครบุคคลจากกรมเจ้าท่า ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (คนพิการ)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี ส่วนการเงิน และส่วนบัญชีและงบประมาณ ฝ่ายบริการการเงิน
ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)
ขอประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องรายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ฯ 2. เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี new
ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพม.ร่วมสมัครเป็นวุฒิอาสาธนาคารสมอง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2564
ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล
รับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดกองการต่างประเทศ
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนแอลกอฮอล์เจล บริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอส่งหนังสือ จำนวน 3 เรื่อง
ประชาสัมพันธ์ ธนาคารออมสิน เรื่อง สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ
การนำชุดอักษรพระราชทาน "จุฬาภรณ์ลิขิต" บรรจุเป็นชุดอักษรมาตรฐานราชการไทยแบบที่ 14
ขอประสัมพันธ์หนังสือ จำนวน 5 เรื่อง
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบการพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) new
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น "๑ คนดี มีจริยธรรม ๑ หน่วยงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔"
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง การแต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แทนตำแหน่งที่ว่าง
สรุปบัญชีแต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับผู้บริหาร ในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ ครั้งที่ 2ประจำปี 2564
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการย้าย การโอน หรือเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ