โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ผู้บริหาร

อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 023543388 ต่อ 403
รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 023543388 ต่อ 413 Email n.thinon.111@gmail.com
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-3543388 ต่อ 408 Email nataorn59@gmail.com
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 02-1069310 เบอร์ภายใน 9310 Email Internal_audit@dep.go.th
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์โทรศัพท์ 02-3546501 เบอร์ภายใน 601 Email asds.dep@gmail.com
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
เบอร์โทรศัพท์ 02-3543813 เบอร์ภายใน 301 Email dep.team2561@gmail.com
ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 021069300 Email room.nep@gmail.com
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-3545501 เบอร์ภายใน 501 Email admin.wpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-3543751 เบอร์ภายใน 201 Email manage.kss@gmail.com
เลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์ 02-3543787 เบอร์ภายใน 124 Email secretarydep3@gmail.com
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ(โรงงานปีสากล)
เบอร์โทรศัพท์ 02-5838415 Email vddc-nonthaburi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-4625008 Email rehab-ppd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043421252 Email rehab-khonkaen@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045254092 Email Paopanat@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่
เบอร์โทรศัพท์ 053104144 Email yardfon@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 025838396 Email nontapum@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045953197 045285469 Email nrcpd@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์ 042495022 Email rehab-nongkhai@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ
เบอร์โทรศัพท์ 036791642 Email mokul-lopburi@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 025836815 Email fuengfah@dep.go.th
ผู้ปกครองการสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 025838426 Email banrajawadee@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(หญฺิง)จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 025834246 Email rachawadeeying@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
เบอร์โทรศัพท์ 02-4625232 Email baanphrapradaeng@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง
เบอร์โทรศัพท์ 033599557 Email bpkhome@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 038241741 Email karunyawet@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 032735041 Email ratchaburihome@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานี
เบอร์โทรศัพท์ 045315319 Email ubonhpd@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 025771864 Email halfwayhomeformen@dep.go.th
ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี
เบอร์โทรศัพท์ 025772898 Email halfwayhousewomen@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 025835107 Email autistic-nonthaburi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์ 075375255 Email rehab-nakhonsi@dep.go.th
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์ 043238125 Email autistic-khonkaen@dep.go.th
  • Today: 247
  • Total: 36.428