โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศกรมส่งเสริมเเละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง  เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์บัตรประจำตัวคนพิการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง