โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)

ราคากลาง จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 10 เดือน (เดือนธันวาคม 2564 - กันยายน 2565)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง