โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม)

สำนักงานธนานุเคราะห์ ขอนำส่งประกาศสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลงวันที่ 28 เมษายน 2564 เรื่อง แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนนิติการ ฝ่ายอำนวยการ (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มาเพื่อประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.pawn.co.th


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง