โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

แจ้งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Single Window @Marine Department (NSW) ของกรมเจ้าท่าในด้านการแจ้งการใช้เรือไทย และการขอใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://nsw.md.go.th/mdportal/Home.aspx


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง