โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วัดหนองม่วง ต.บ้านไทร อ.ประโครชัย จ.บุรีรัมย์ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าจัดซื้อเตียงพยาบาล รถเข็น และอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉิน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง