โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาอุปสมบท 97 รูป ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปิณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 2566


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง