โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทสไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ฯ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง