Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า จาก ๑.วัดใหม่ไทยถาวร ๒.วัดหนองม่วง

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑.วัดใหม่ไทยถาวร ๙๙๙ หมู่ ๙ ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ๒๗๑๘๐ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีปรับปรุงอาคารเก่าเพื่อการกู้ชีพ และ บริจาครถยนต์เก่าเลิกใช้งาน

๒.วัดหนองม่วง ๙๘ หมู่ ๑๒ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐ ขอเชิญร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
Copyright © 2020 - 2023 qlink