โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ จาก 1.วัดใหม่ไทยถาวร 2.วัดทานตะวัน 3.วัดโคกกระเบื้อง 4.วัดคาสามัคคีธรรม

1.วัดใหม่ไทยถาวร 999 หมู่ 5 ต.ทัพราช อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว 27180 โทร 089-628-8885 3570

ขอเรียนเชิญรับเป็นเจ้าภาพจัดซื้อรถลักษณะพยาบาล เครื่องมือปฐมพยาบาล ขอบริจาครถเก่าฯ

2.วัดทานตะวัน 99 หมู่ 9 ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31110

เรื่อง ขอเชิญเป็นประธานคณะกรรมการทอดผ้าป่าสมทบการจัดตั้งศูนย์สงเคราะห์คนที่พ้นโทษจากเรือนจำ  

3.วัดโคกกระเบื้อง 17 หมู่ที่ 13 ต.โนนสุวรรณ อ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ 31110 ข่าวบุญที่ 8 / 2565

ขอแจ้งข่าวงานบุญปล่อยชีวิตกระบือ-โค ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๕

4.วัดบุคาสามัคคีธรรม 200 หมู่ 3 ต.ดอนเมือง อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 30140

ขอเชิญเป็นประธานทอดผ้าป่าสมทบกองทุนจัดสร้างศาลาการเปรียญ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง