โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย โดยอาศัยทุนการศึกษาของรัฐบาล

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับเงินทุนจากรัฐบาลไทยในรูปของ "ทุนสนับสนุนการศึกษา" ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับบุคลากรชาวไทยทั้งในภาคและภาคเอกชน โดยไม่มีข้อผูกพันทุนใดๆ สถาบันเทดนโลยีแห่งเอเชีย จึงขอเชิญชวนบุคลากรเข้าศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ผู้ที่สนใจสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ทางเว็บไซต์ https://www.ait.ac.th/ ทีงนี้ หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิไลลักษณ์ อยู่เปรม ที่หมายเลขโทรศัพท์ 025245023 หรือคุณกาญจนา วิไลลักษณ์ ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 524 3449 หรือทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง