โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญชวนท่านร่วมสนับสนุนสินค้า เอวาร์ติส แอลกอฮอล์ เจล ของบริษัท เด็กพิเศษ วิสาหกิจ เพื่อสังคม จำกัด เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนสินค้าจากผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณ์สินค้าได้ที่ https://www.specialchil.co.th/


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง