โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือจำนวน 2 เรื่อง จากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์ และกรมชลประทาน

1. เรื่องขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร(Online Course) ฯ จากสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาลัยธรรมศาสตร์

2.เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 20 ตำแหน่ง รวม 266 อัตราและรับสมัครบุคคล(คนพิการ) จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา จากกรมชลประทาน

รายละเอียดเพิ่มเติม