โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564

สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้  ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 109 ชั้นที่ 1 ตึกคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์และศึกษารายละเอียดได้ที่ http://gradreg.innovtalk.com/home_grad_register_social_work.php


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 527
  • Total: 123.321