โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ สคพ. การุณยเวศม์ฯ จ.ชลบุรี

วันนี้ (15 ก.พ.64) เวลา 10.00 น. ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและรับฟังติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายให้แก่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ โดยมีนางสาวประไพศรี สุทธิกิติวรกุล ผู้ปกครองสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ฯ และคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ พร้อมชมการทำกิจกรรมของผู้ใช้บริการในสถานคุ้มครองฯ ซึ่งสถานประกอบการได้ว่าจ้างผลิตงาน ตาม ม.33  จากนั้นได้เยี่ยมชมศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรี โดยมีนางสาวอัญมณี สมตัว ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชลบุรีสาขาฯ ให้การต้อนรับ 

แกลเลอรี่