โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. และ สค. หารือเครือข่ายสตรีพิการ ประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านสตรีพิการไทย

 
วันนี้ (14 ม.ค. 64) เวลา 14.15 น. ณ ห้องรับรองอธิบดี พก. ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้การต้อนรับ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติ พร้อมด้วย นางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม ได้เข้าพบเพื่อหารือในประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านสตรีพิการไทย การขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการโดยเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม การส่งเสริมความเสมอภาคและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตลอดจนการพัฒนาทักษะบุคลากรผู้ให้บริการและโครงสร้างระบบการทำงานในยุคดิจิทัล และในโอกาสนี้ได้สวัสดีปีใหม่ 2564 ด้วย โดยมีข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก. และ สค. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม

แกลเลอรี่


  • Today: 534
  • Total: 34.413