โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วม วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล และ ม.เกษตรศาสตร์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ และศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดยกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ ร่วมกับ ดร. ปริญญา สิริอัตตะกูล ดร. วรางคณา รัชตะวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และอาจารย์นฤมล เพ็ชรทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการจัดสวัสดิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการและศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี โดยได้ประเมินผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการให้บริการ และด้านคุณภาพการให้บริการ เพื่อจะนำผลการประเมินไปใช้สำหรับการพัฒนางานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการต่อไป

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่