โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา" เนื่องในวาระการจัดงาน ฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันนี้ (26 พ.ค. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตึกนวมหาราช สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ อธิบดี พก. มอบหมายนางสาวอมรศรี รัศมิทัต ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ และหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ พก. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรม "การประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา" สำหรับคนพิการ / ผู้ดูแลคนพิการ / คนในครอบครัวของคนพิการ เนื่องในวาระการจัดงาน ฉลอง 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จัดโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 26 – 27 พ.ค. 66 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระเจตนารมณ์ที่ทรงต้องการให้ดอกแก้วกัลยาเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึงและได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอที่จะช่วยคนพิการได้ ซึ่งเป็นการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้คนพิการเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการได้รับความรู้และมีความสามารถในการประดิษฐ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อสร้างเครือข่ายคนพิการในการจัดทำ "ดอกแก้วกัลยา" โดยเน้นการผลิตให้มีคุณภาพ และมาตรฐานเดียวกัน ให้คนพิการที่ได้รับการฝึกอบรมแล้วมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยมี แพทย์หญิงสุวณี รักธรรม รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ คนในครอบครัวของคนพิการ รวมทั้งสิ้น 50 คน เข้ารับการฝึกอบรม

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่