Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

พก. ร่วมอภิปรายในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลข้อมูลการวิจัยและวิพากษ์ พร้อมปรับปรุงข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย โครงการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออก โดย สสว.2

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

วันนี้ (15 ก.ย. 66) เวลา 08.30 น. ณ โรงแรม แซนด์ โมราดา พัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 (สสว.2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
นำเสนอผลข้อมูลการวิจัยและวิพากษ์ พร้อมทั้งปรับปรุงข้อมูลเพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัย โครงการศึกษาความต้องการด้านสวัสดิการของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการในพื้นที่ภาคตะวันออก อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายหัวข้อ "ความต้องการด้านสวัสดิการของผู้ดูแลผู้สูงอายุและผู้ดูแลคนพิการ" มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุและคนพิการ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 2 จำนวนทั้งสิ้น 68 คน

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ https://dfund.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th // https://www.facebook.com/depfund/
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่


Copyright © 2020 - 2023 qlink