โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ร่วมหารือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ประเด็นการจ้างงานคนพิการของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนาเกษตรกรคนพิการ

วันนี้ (24 พ.ค.66) เวลา 09.00 น. อธิบดี พก. มอบหมาย นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมหารือกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ในประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการให้ครบถ้วนตามอัตราส่วนที่กฎหมายกำหนด และการพัฒนาเกษตรกรคนพิการ ซึ่งหัวข้อในการหารือ ได้แก่ การปฏิบัติตามกฏหมายการจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ ปี 2566 แนวทางการส่งเสริมการการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 35 และ ข้อมูลคนพิการสำหรับการทำงานและผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมี นางสาววิษฐิดา อุ้ยตยะกุล ผู้อำนวยการกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ และ รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมหารือ ในครั้งนี้

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่