โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566

วันนี้ (25 พ.ค. 66) เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 60 ปี ชั้น 3 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานการประชุม คณะทำงานพิจารณากลั่นกรองงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 1/2566 โดยที่ประชุมฯ ร่วมกันพิจารณาโครงการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านคนพิการ ที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 4 โครงการ ซึ่งประชุมฯ มีมิติผ่านการพิจารณาจำนวน 1 โครงการ ไม่ผ่านการพิจารณาจำนวน 2 โครงการ และขอให้แก้ไขจำนวน 1 โครงการ ทั้งนี้มีคณะทำงานฯ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พก.เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conference)

————————
#ช่วย24ชั่วโมง
#พม24ชม #ข่าวพม
#พก #พลังคนพิการ
#คนพิการ #PowerD #PowerDep #DisabilityPower

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : https://www.youtube.com/channel/UC4YS2-CQdKCaRy1WaxeZP6A
Instagram : https://instagram.com/dep_msdhs?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TikTok : https://www.tiktok.com/@dep_255?_t=8ai0n0C7YmI&_r=1

แกลเลอรี่