โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากสำนักงานธนานุเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน ๒ เรื่อง

๑.เรื่อง แจ้งรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งสมุห์บัญชี สถานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักการเงินและข้อมูล สถานธนานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด (ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง