โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง