โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ หรือชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง