โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องที่ปรึกษา และกลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรองอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ห้องที่ปรึกษา และกลุ่มงานเลขานุการนักบริหารรองอธิบดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง