โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษา โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลากร กองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง