โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำข้อมูลและแนวทางการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการจากการถูกแสวงประโยชน์ การใช้ความรุนแรงและการล่วงละเมิดของศูนย์บริการคนพิการระดับจังหวัด


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง