Accessibility

Accessibility Tools

โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP TOP NAVIGATION

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ

DEP : กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

DEP INTRO

DEP MAIN

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดกิจกรรมการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กับ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง