โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างแปลกรอบติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 และจัดพิมพ์กรอบการติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568

ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างแปลกรอบติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในแผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568 และจัดพิมพ์กรอบการติดตามและประเมินผลที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ฯ แผนแม่บทอาเซียน พ.ศ. 2568


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง