โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตามประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตามระบบ coaching ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รุ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการอบรมนิเทศ/ติดตามประเมินผลองค์กรด้านคนพิการตามระบบ coaching ประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่อทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รุ่น โดยวิธีเฉพะเจาะจง

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง