โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนสำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและดำเนินการตรวจทานรายงานฉบับแปลภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแปลตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนสำหรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการและดำเนินการตรวจทานรายงานฉบับแปลภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง