โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน)


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง