โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ
ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------
               ตามที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างที่ปรึกษาติดตามประเมินผลแผนการจัดการภัยพิบัติ
สำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (ระยะสิ้นสุดแผน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง