โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์)

ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำหลักสูตรอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างจัดทำหลักสูตรอบรมการเสริมพลังเชิงยุทธศาสตร์ (จอมยุทธ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง