โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

1. งบไตรมาส 2_ เดือนก.พ.62.pdf
2. งบไตรมาส 2_เดือนมี.ค.62 (29มี.ค.62).pdf
3. งบไตรมาส 3_เม.ย.62 (24 เม.ย.62).pdf
4. งบไตรมาส 3_พ.ค. 62 (29 พ.ค.62).pdf
5. งบไตรมาส 3_มิ.ย. 62 (24.6.62).pdf
6. งบไตรมาส4_เดือนก.ค.62 (31 ก.ค.62).pdf
7. งบไตรมาส4_เดือนส.ค.62 (28 ส.ค.62).pdf
8. งบไตรมาส4_เดือนก.ย.62 (28 ก.ย.62).pdf

 

โดยนางสาวพัชรพร ตุปัต


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 274
  • Total: 121.078