โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565

1. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 เดือนตุลาคม - ธันวามคม 2564 <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 เดือนตุลาคม - มีนาคม 2565 <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

3.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 เดือนตุลาคม - มิถุนายน 2565- <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 

4.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 เดือนตุลาคม - กันยายน 2565 <<ดาวน์โหลดไฟล์คลิกที่นี่

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง