โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563

 

1. รายงานประจำปี 2563 ANNUAL REPORT 2020

2. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2563

3. รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานพก. ปี 2563

 

โดยนางสาวพัชรพร ตุปัต


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง