โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญ จาก 1.วัดหนองม่วง 2.วัดหนองทะลอก

1.วัดหนองม่วง ๘๘ หมู่ ๑๒ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๔๐ เรื่อง ขอแนะนำข่าวบุญสร้างอุโบสถทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

2.วัดหนองทะลอก ๑๑ หมู่ที่ ๔,๗, ต.ลุมปุ๊ก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐ โทร ๐๘๑-๙๕๕-๔๒๑๙
เรื่อง ขอส่งใบปวารณาเสดงตนร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีบูณะเมรุวัดหนองทะลอก

 


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง