โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ขอประชาสัมพันธ์จากสำนักงานธนานุเคราะห์ เรื่องประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานตำแหน่งนิติกร ส่วนเลขานุการผู้บริหาร ฝ่ายอำนวยการ

สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ธนานุเคราะห์  https://www.pawn.co.th/assets/files/95mVcAAy11022021040029.pdf และ https://www.pawn.co.th/Newspr?lng=th&ld=1&fs=14


ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
  • Today: 1239
  • Total: 71.658