โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. เป็นประธานมอบนโยบายแก่นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติ 1

วันนี้ (10 มิ.ย.64) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดี พก. เป็นประธานมอบนโยบายในการฝึกภาคปฏิบัติ ให้แก่นักศึกษาจาก คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจะเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ตามหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายน ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนคณาจารย์จากคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกภาคปฏิบัติ 1 ผ่านระบบ Zoom Meeting Conference
__________________________

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่