โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

อธิบดี พก. นำบุคลากรในสังกัดและคนพิการ เข้ารับการฉีดวัคซีน

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ นำบุคลากรในสังกัด และคนพิการ เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ และสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันราชานุกูล เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความรุนแรงและความเสี่ยงจากการติดเชื้อสำหรับคนพิการ สร้างความมั่นใจในการให้บริการคนพิการและประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคนพิการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน อีกทั้งร่วมสังเกตการณ์การอำนวยความสะดวกคนพิการ และจัดระเบียบความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วย

_____________________
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่