โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

องค์กร UNICEF ขอหารือการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของเด็กพิการและคนพิการด้วย Automatic Chatbot

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง Co-Working space บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมประชุมหารือกับองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNICEF) เพื่อร่วมส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลและการรับรู้ของเด็กพิการและคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 โดยช่องทาง Automatic Chatbot เพื่อพัฒนาสำหรับถาม-ตอบทางกล่องข้อความ (Inbox) ในหน้าเพจ และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่อไป รวมถึงการจัดทำคลิปวีดีโอเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสิทธิและการใช้ชีวิตของเด็กพิการ และคนพิการในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ พก. ผู้แทนจาก UNICEF และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่