โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันแรก ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้คนพิการทุกประเภท ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 14.20 น. ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ลงพื้นที่ดูความพร้อมและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มคนพิการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เป็นวันแรก ภายหลังจากที่ พก. ได้เชิญร่วมลงทะเบียนสำรวจความต้องการฉีดวัคซีน COVID-19 ของคนพิการทั่วประเทศ

สำหรับวันนี้ เป็นการฉีดฯ ให้คนพิการทางการเคลื่อนไหว ทางการเห็น ทางการได้ยินและสื่อความหมาย และครอบครัว ผู้ดูแล โดยจะทยอยฉีดวัคซีนให้กับคนพิการทุกประเภทจนครบตามจำนวน ซึ่งสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ ได้เริ่มให้บริการเพื่อให้คนพิการ เข้าถึงการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ลดความรุนแรง ลดอาการป่วย และการเสียชีวิตจากโรคโควิด-19
___________________________

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่