โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. และภาคีเครือข่ายประชุมเตรียมความพร้อม สตรีพิการที่ถูกกระทำความรุนแรงและคดีทางเพศ

วันนี้ (20 ม.ค. 65) เวลา 09.15 น. นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธาน “การประชุมเตรียมความพร้อมสืบพยานศาล กรณีจังหวัดพิษณุโลก” ผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อเตรียมความพร้อมสืบพยานศาลในการให้ความช่วยเหลือสตรีพิการที่ถูกกระทำความรุนแรงและคดีทางเพศ ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นตอนที่ความสำคัญ ก่อนการนำไปสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลต่อไป ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ ได้รับความร่วมมือจากนางสาวสุเพ็ญศรี พึ่งโคกสูง ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมความเสมอภาคทางสังคม นางสาวเสาวลักษณ์ ทองก๊วย นายกสมาคมส่งเสริมศักยภาพสตรีพิการ และสมาชิกคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษา พก. ทีมสหวิชาชีพ ทนายความ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม APCD TRAINING บ้านราชวิถี กรุงเทพมหานคร

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่