โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. เข้าร่วมประชุมการปิดการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยแก่ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 ของ พม.

วันนี้ (14 ม.ค. 65) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม สป.1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สะพานขาว กรุงเทพฯ นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน การประชุมปิดการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวง พม. โดยมีนางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมรับฟัง ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 60 ปี บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ ผ่านระบบ Zoom meeting

________________

#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  

ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่ 

เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/ 

facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th

twitter : shorturl.at/kEQX6

youtube : shorturl.at/tvIM6

Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่