โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. หารือ P&G ร่วมพัฒนาความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

วันนี้ (26 ม.ค. 65) เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม Co – Working Space ชั้น 3 บ้านราชวิถี กรุงเทพฯ นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับบริษัท พรอคเตอร์ แอน แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) (P&G) ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Microsoft Team) โดยในส่วนประเด็นด้านคนพิการ ตามโครงการ 35 Communities ในการส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงซ่อมซ่อมบ้านคนพิการในลักษณะ upcycling (การนำวัสดุรีไซเคิลมาสร้างบ้าน) ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 8 หลัง โดยมี นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เข้าร่วมการหารือ พร้อมด้วยผู้แทนจาก P&G บริษัทที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม
________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag
TikTok : shorturl.at/apqQ2

แกลเลอรี่