โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พม. พก. รับมอบสิ่งของบริจาค จากภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนจากโรคโควิด-19 (3 พ.ค. 64)

วันที่ 3 พ.ค. 64 เวลา 15.00 น. ที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี กรุงเทพมหารนคร นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) รับมอบสิ่งของบริจาค ได้แก่ ข้าวสาร จำนวนกว่า 300 ถุง จากผู้ให้การบริจาค ประกอบด้วย 1) คณะ AC 106 2) คณะ Iphone 6 รปม. และ 3) คณะคุณธนัช, ภรภัทร, Kenny Wong, ศรัณย์ภัทร, กำพล, สิริวิมล, อุเทน, นุชนารถ ระยามาศ, ศรัณย์ภัทร สิริเลิศดี, ธัญณัต ดลรึเดช, โชติกา ยิ่งยง เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่


------------------------------------
#ข่าวพก #ข่าวสารพก #กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่


  • Today: 884
  • Total: 145.464