โลโก้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

พก. ให้สัมภาษณ์ ประเด็น มุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิบัติงานผู้เชี่ยวชาญฯ กรมประชาสงเคราะห์ บ้านราชวิถี เขตราชวิถี กรุงเทพฯ อธิบดี พก. มอบหมายให้ นางณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้สัมภาษณ์ ประเด็น มุมมอง ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจ้างงานคนพิการ โดย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อยกระดับการเรียนรู้และการทำงานของผู้พิการ

________________
#ข่าวสารคนพิการ#กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ติดตามข่าวสาร พก.ได้ที่
เว็บไซต์ : http://www.dep.go.th/
facebook : https://www.facebook.com/dep.go.th
twitter : shorturl.at/kEQX6
youtube : shorturl.at/tvIM6
Instagram : https://instagram.com/depmsdhs?r=nametag

แกลเลอรี่